Disk arttırımı sonrası disk boyutu hatalı görünüyor

Zaman zaman karşılaştığımız sorunlardan birisi özellikle fiziksel sunucularda storage üzerinden verilen diskin boyutu arttırıldıktan ve Disk Management bölümünden partition extend edildikten sonra, Explorer’da diskin halen eski boyutunda görünmesidir.

Böyle bir sorunla karşılaştığınızda Diskpart kullanarak sorunu giderebilirsiniz.

Diskpart için, CMD yi administrator olarak çalıştırın ve Diskpart yazın.

List Volume yazarak volumeleri listeleyin

Select Volume {Volume Numarası] yazarak ilgili Volume seçimini yapın

extent filesystem komutuyla file systemi extend edin.

Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>diskpart

Microsoft DiskPart version 6.3.9600

Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
On computer: SISTEMYONETCISI

DISKPART> list volume

 Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
 ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- ----
 Volume 0   C        NTFS  Partition  222 GB Healthy  Boot
 Volume 1           NTFS  Partition  350 MB Healthy  Hidd
 Volume 2           FAT32 Partition  100 MB Healthy  Syst
 Volume 3   D  DATA01    NTFS  Partition   30 TB Healthy
 Volume 4   J  DATA02    NTFS  Partition   30 TB Healthy
 Volume 5   F  DATA03    NTFS  Partition   30 TB Healthy
 Volume 6   L  LOG     NTFS  Partition  1230 GB Healthy
 
DISKPART> select volume 6

Volume 6 is the selected volume.

DISKPART> extend filesystem

DiskPart successfully extended the file system on the volume.

DISKPART>

Bu işlem sonrasında artık disk boyutunuz file system üzerinde doğru şekilde görüntülenecek ve kullanılabilir hale gelecektir.

Was this article helpful?

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.