Powershell

PowerShell, Bileşen Nesne Modeli - Component Object Model'e (COM) ve Windows Yönetim Araçları - Windows Management Instrumentation'a (WMI) tam erişim sağlayarak yöneticilerin hem yerel hem de uzak Windows sistemlerinde, ayrıca WS-Management ve Common Information Model'e (CIM) uzaktan yönetim sağlayan Linux sistemleri ve ağ cihazları üzerinde yönetim görevlerini gerçekleştirmesini sağlar.