SCCM Device Collection örnekleri

Sevgili meslektaşlarım merhaba,

SCCM de en çok ihtiyaç duyduğum collectionlara ait query leri topluca sizlerle paylaşmak istedim. SCCM de henüz yeni olan arkadaşlar için yararlı olacaktır.

Queryleri kendi ihtiyacınıza göre derledikten sonra farklı gruplamalar yaparak işlerinizi kolaylıkla çözüme kavuşturabileceğinize inanıyorum.

Sözü uzatmadan başlayalım..

IP lere göre collection oluşturmak için ; ip subnets like tan sonra istediğiniz kadar subnet ekleyebilirsiniz .. unutmayın or dedikçe istediğiniz kadar ekleme yapabilirsiniz.

select SMS_R_System.ResourceId, SMS_R_System.ResourceType, SMS_R_System.Name, SMS_R_System.SMSUniqueIdentifier, SMS_R_System.ResourceDomainORWorkgroup, SMS_R_System.Client from SMS_R_System where SMS_R_System.IPSubnets like “%10.1.1.%” or SMS_R_System.IPSubnets like “%10.2.2.%.”

farklı bir ihtiyaca göre bir bloğu exlude ederekte oluşturabilirsiniz. not like kısmına dikkat ederseniz konuyu anlayacaksınız.

select SMS_R_SYSTEM.ResourceID,SMS_R_SYSTEM.ResourceType,SMS_R_SYSTEM.Name,SMS_R_SYSTEM.SMSUniqueIdentifier,SMS_R_SYSTEM.ResourceDomainORWorkgroup,SMS_R_SYSTEM.Client from SMS_R_System where (SMS_R_System.IPSubnets like “%10.1.1.%” or SMS_R_System.IPSubnets like “%10.2.2.%” or SMS_R_System.IPSubnets like “%10.210.0.%”) and SMS_R_System.IPSubnets not like “%10.240.6.%”

Bir başka ihtiyaç envantere göre ( modele göre ) collection oluşturmak. Model dan sonra kendinize göre modifiye etmeniz yeterli olacak..

select SMS_R_SYSTEM.ResourceID,SMS_R_SYSTEM.ResourceType,SMS_R_SYSTEM.Name,SMS_R_SYSTEM.SMSUniqueIdentifier,SMS_R_SYSTEM.ResourceDomainORWorkgroup,SMS_R_SYSTEM.Client from SMS_R_System inner join SMS_G_System_COMPUTER_SYSTEM on SMS_G_System_COMPUTER_SYSTEM.ResourceId = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_COMPUTER_SYSTEM.Model = “20J7S0JH00” OR SMS_G_System_COMPUTER_SYSTEM.Model = “20AWS59D00”

İşletim sistemine göre ; Build number ı değiştirmeniz yeterli olacaktır.

select SMS_R_SYSTEM.ResourceID,SMS_R_SYSTEM.ResourceType,SMS_R_SYSTEM.Name,SMS_R_SYSTEM.SMSUniqueIdentifier,SMS_R_SYSTEM.ResourceDomainORWorkgroup,SMS_R_SYSTEM.Client from SMS_R_System where SMS_R_System.Build = ‘10.0.17134’

Bir programın kurulu olduğu pc ler için; ProductName like dan sonra istediğinizi programı yazmanız gerekmektedir.

select SMS_R_SYSTEM.ResourceID,SMS_R_SYSTEM.ResourceType,SMS_R_SYSTEM.Name,SMS_R_SYSTEM.SMSUniqueIdentifier,SMS_R_SYSTEM.ResourceDomainORWorkgroup,SMS_R_SYSTEM.Client from SMS_R_System inner join SMS_G_System_INSTALLED_SOFTWARE on SMS_G_System_INSTALLED_SOFTWARE.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_INSTALLED_SOFTWARE.ProductName like “Skype for Business%”

select SMS_R_SYSTEM.ResourceID,SMS_R_SYSTEM.ResourceType,SMS_R_SYSTEM.Name,SMS_R_SYSTEM.SMSUniqueIdentifier,SMS_R_SYSTEM.ResourceDomainORWorkgroup,SMS_R_SYSTEM.Client from SMS_R_System inner join SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS on SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId inner join SMS_G_System_INSTALLED_SOFTWARE on SMS_G_System_INSTALLED_SOFTWARE.ResourceId = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS.DisplayName like “Citrix Receiver%” or SMS_G_System_INSTALLED_SOFTWARE.ProductName like “Citrix online plug-in%”

workgroup sunucu ve pc ler için ;
select SMS_R_SYSTEM.ResourceID,SMS_R_SYSTEM.ResourceType,SMS_R_SYSTEM.Name,SMS_R_SYSTEM.SMSUniqueIdentifier,SMS_R_SYSTEM.ResourceDomainORWorkgroup,SMS_R_SYSTEM.Client from SMS_R_System where SMS_R_System.ResourceDomainORWorkgroup = “workgroup”

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.