Group Policy VPN üzerinden güncellenmiyorsa

Pandeminin çalışma hayatımızda hız kazandırdığı en önemli teknolojilerden birisi kuşkusuz VPN.

Eskiden çoğunlukla Bilgi Teknolojileri çalışanlarının şirket dışındayken kullanım ihtiyacı duyduğu VPN, günümüzde şirketlerin tüm çalışanları için vazgeçilmez konulardan birisi.

VPN ile bağlı olan şirket kullanıcılarına zaman zaman yeni bir Group Policy uygulamak istediğimizde, ya da bir Policy güncellendiğinde, Policy uygulanamıyor.

Bunun nedeni ise Slow Link Detection yani Yavaş Bağlantı Algılanması.

Öncelikle Group Policy uygulaması ile ilgili ufak bir bilgi vereyim;

VPN ile de bağlı olsanız, Group Policyler her 90 dakikada bir denetlenir ve güncellemeler uygulanır. Bunun 2 istisnası vardır. Yazılım yüklemeleri ve Klasör yönlendirmeleri.

Eğer VPN ile bağlı olduğunuzda, belirtilen istisnalar dışında kalan Policyler alınamıyorsa bunun sebebi Yavaş Bağlantı Algılanmış olmasıdır.

Eğer veri transfer hızı, Policy içerisinde belirtilen değerden daha yavaşsa, bağlantı yavaş olarak kabul edilir ve güncelleme yapılmaz. Policy içerisinde bu değer belirtilmemişse varsayılan değer saniyede 500 kilobittir. (500 Kbps)

Değeri 0 olarak belirtirseniz, hiç bir bağlantı yavaş olarak kabul edilmez ve hız ne olursa olsun Policy alınır.

Bu değeri 0 ile 4.294.967.200 arasında belirleyebilirsiniz. Lütfen buna dikkat edin, değeri ne kadar büyütürseniz, saniyede geçmesi gereken veri miktarı o kadar büyüyeceği için bağlantının yavaş olarak algılanma olasılığı artacaktır.

4.294.967.200 Kbps, yaklaşık 4 Gbps a karşılık gelir.

Grup policy içerisinde bu değeri değiştirebileceğiniz bölüm, Computer Policy için Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Group Policy\ içerisinde yer alan Configure Group Policy slow link detection bölümü, aynı şekilde User Policy için User Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Group Policy\ içerisinde yer alan Configure Group Policy slow link detection bölümüdür.

Ben aşağıda Computer Policy içerisinde, Policy değerini Enable ederek bu değeri 100 Kbps olarak ayarladım. Değeri 0 yaparsanız bu kontrol yapılmaz ve hız ne olursa olsun Policy uygulanmaya çalışır.

VPN ile çalışan kullanıcılarınıza bir policy için slow link detectionı kapatmak ve policynin uygulanmasını sağlamak için bu değeri değiştirirebilirsiniz. Ancak benim önerim, kritik ve acil uygulanması gereken policyler dışında bunu çok da düşürmeyin. Yavaş bağlantılarda data transferi bilgisayarların yanıt vermemesine neden olabileceği için başka sorunlarla da uğraşmanız gerekebilir.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.