OVF nedir?

OVF Open Virtualization Format anlamına gelir ve Sanal Cihazların (Virtual Appliance), platformlar arasında taşınabilirliğini destekleyen bir dosya formatıdır. OVF sanallaştırma cihazları (virtualization appliance) ‘nın taşınabilirliği ve dağıtımı için oluşturulmuş bir paketleme standardı olan Açık Sanallaştırma Formatı’nı ifade eder.

Bir OVF paketi, birkaç dosyadan oluşur. Bir tanımlayıcı dosya, isteğe bağlı bildirim ve sertifika dosyaları, isteğe bağlı disk imajları, isteğe bağlı ISO gibi kaynak dosyalarını içerir.

İsteğe bağlı disk imaj dosyaları, VMware vmdk’lar veya desteklenen herhangi bir diğer disk imaj dosyası olabilir.

Kısaca hikayesinden bahsedersek,

Sanallaştırma altyapılarının hızla benimsenmesi ve yaygınlaşması, sanal sistemlerin, sanallaştırma platformları arasında taşınmasına ve sanal platformlarda dağıtımı için standart, taşınabilir bir meta veri formatına olan ihtiyacı ortaya çıkarttı.

DMTF (Distributed Management Task Force)’nin Açık Sanallaştırma Formatı / Open Virtualization Format (OVF) standardı, endüstriye sanal sistemlere dayalı yazılım çözümleri için standart bir paketleme formatı sağlayarak, yazılım satıcıları ve bulut bilişim hizmet sağlayıcıları için kritik iş gereksinimlerini çözmek amacıyla oluşturulmuştur.

OVF, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından ISO 17203 olarak kabul edilmiş ve yayınlanmıştır.

OVF, sanal makinelerin hareket kabiliyetini arttıran ve kullanıcılara platformdan bağımsız, verimli, açık ve genişletilebilir bir paketleme ve dağıtım formatı sağlar.

Bir OVF paketi aşağıdaki durumlarda oldukça kullanışlıdır.

Bir yazılım çözümüni yayınlamak için,
Bir yazılım çözümünü bir veri merkezinden diğerine taşımak için,
Bir yazılım çözümünü arşivlemek için,
Bir yazılım çözümü için standartlaştırılmış bir pakete sahip olmak için kullanılabilir.

Yukarıda, OVF paketinin içerdiği dosyalardan bahsetmiştik. Bunu bir görselle pekiştirmek istiyorum.

Yukarıda bir OVF paketinin içerisinde yer alan dosyaları görebilirsiniz. Bunların bir kısmının isteğe bağlı olduğundan yularıda bahsetmiştim.

.mf dosyasının içeriğini notepad ile görüntülediğinizde aşağıdaki gibi olduğunu görürsünüz.

SHA256(SYSVW-01.ovf)= 4a13a81a7fd8870d9f2fe96134ee40dfcf5a71e580cd08167c9b230344bb58f5
SHA256(SYSVW-01-file1.ISO)= 9976b3e125050542ca50de3c7347d132113834edc151c64c55f9e30bc4d2160f
SHA256(SYSVW-01-disk1.vmdk)= e06594ed5a8bbeec1109cab9bccfe1745a0b309a33730067dee6c12697228b39
SHA256(SYSVW-01-file2.nvram)= eaae75f9279cee9bd3b9b7f40a4716572f2d11c2e6ae1cac28b37cf9315162b6

Dosya içerisinde OVF paketinde yer alan tüm dosyaların SHA256 Hash değerleri yer alır.

.ovf dosyası, içerisinde XML formatında veri barındıran bir dosyadır. Notepad ile içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Ben fikir vermesi için References ve DiskSection bölümlerine aşağıda yer verdim.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated by VMware ovftool 4.4.1 (build-16812187), UTC time: 2021-03-25T07:28:37.195079Z-->
<Envelope vmw:buildId="build-16812187" xmlns="http://schemas.dmtf.org/ovf/envelope/1" xmlns:cim="http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/common" xmlns:ovf="http://schemas.dmtf.org/ovf/envelope/1" xmlns:rasd="http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_ResourceAllocationSettingData" xmlns:vmw="http://www.vmware.com/schema/ovf" xmlns:vssd="http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_VirtualSystemSettingData" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <References>
  <File ovf:href="SYSVW-01-file1.ISO" ovf:id="file1" ovf:size="5536286720"/>
  <File ovf:href="SYSVW-01-disk1.vmdk" ovf:id="file2" ovf:size="9036176384"/>
  <File ovf:href="SYSVW-01-file2.nvram" ovf:id="file3" ovf:size="270840"/>
 </References>
 <DiskSection>
  <Info>Virtual disk information</Info>
  <Disk ovf:capacity="50" ovf:capacityAllocationUnits="byte * 2^30" ovf:diskId="vmdisk1" ovf:fileRef="file2" ovf:format="http://www.vmware.com/interfaces/specifications/vmdk.html#streamOptimized" ovf:populatedSize="16999251968"/>
 </DiskSection>

Şimdi aynı sanal sunucunun CD sürücü olarak tanımladığım ISO dosyası yerine Client Device tanımlayıp yeniden OVF olarak export ettiğimde paketin içerisinde ISO dosyasının olmadığını da göstermek istiyorum.

Yukarıda bahsettiğim gibi bu paketin içerisinde ISO dosyasının bulunması ya da bulunmaması OVF olarak export ettiğim sanal cihazın konfigürasyonu ile alakalı ve tamamen isteğe bağlı.

OVF konusunu sonlandırırken, OVF ile adı daima birlikte anılan bir diğer dosya türü olan OVA hakkında da bilgi edinmek isterseniz OVA nedir? isimli makalemizi de okuyabilirsiniz.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.